Hledáte konkrétní projekt
Název
Novostavba
Rekonstrukce
Realizace
MístoRok

 Ateliér ARCHIKULTURA se zaměřuje na osobitý přístup ke klientovi a jeho vizím. Smyslem naší práce je pomoci klientům, kteří z jakýchkoliv důvodů nedokáží realizovat své představy o vlastní nemovitosti. V současném světě plném nařízení, vyhlášek a norem často nezbývá místo pro realizaci originálních či inovativních projektů. Rádi bychom vám nabídli možnost se v tomuto systému orientovat a společně se pokusit vytvořit prostor pro soudobou architekturu, jejíž podstatou je osobnost klienta a hodnota nemovitosti a nikoliv omezující vliv norem a nařízení.

Pomůže vám se zpracováním zakázek jakými jsou např.:

 • vypracování územně plánovací dokumentace a podkladů,
 • novostavby i s atypickým konstrukčním či materiálovým řešením,
 • novostavby na obtížně zastavitelném pozemku,
 • novostavby v chráněných územích (CHKO, MPR, PR ....)
 • návrh stavby v rozporu s územně plánovací dokumentací (pokud jde o chybu ÚPD),
 • rekonstrukce, přístavby a nástavby architektonicky hodnotných objektů a památek,
 • návrh interiérů reprezentativních staveb,
 • vývoj a výzkum inovativních řešení v oblasti architektury,
 • výzkum původních pracovních postupů konstrukčního a materiálového řešení staveb,
 • dozor nad realizací staveb,
 • příprava architektonických soutěží.

Neváhejte nás kontaktovat, rádi váš záměr vyhodnotíme a navrhneme možné řešení.

Vybrané realizované stavby:

 • Městský mobiliář a úprava parteru města Jičín / 2005-2013 /
 • Stavební úpravy zámku v Jičíně / 2006-2013 /
 • Interiér koupaliště Kníže v Jičíně / 2010 /
 • Rekonstrukce RD v Hradci Králové / 2009 /
 • Koncepce rekonstrukce fasád panelových domů na sídlišti Husova Jičín / 2009 /
 • Rekonstrukce Palmové zahrady v Hradci Králové / 2007-2009 /
 • Úprava skokanských můstků Lomnice nad Popelkou / 2009 /
 • Rekonstrukce barokního stavení v osadě Splž / 2008 /
 • Rekonstukce bytového domu v Novém Bydžově / 2008 /
 • Návrh zasedací místnosti Městského úřadu v Jičíně / 2008 /
 • Návrh úpravy společných venkovních prostor pro IV. ZŠ v Jičíně / 2007 /
 • Návrh zázemí sportoviště v obci Bystřice / 2007 /
 • Rekonstrukce Tylova náměstí v Jičíně / 2007 /
 • Novostavba RD Podhorní Újezd / 2007 /
 • Úpravy interiérů knihovny v Jičíně / 2006 /
 • Rekonstrukce bytového domu Praha Nové Město / 2006 /
 • Novostavba RD Světlá Nad Sázavou / 2005 /
 • Přístavba výrobní haly Stará Paka / 2013 /

Vybrané projednané studie a projekty:

 • Návrh vnitrobloku Nové město Sever v Jičíně / 2010 /
 • Studie zástavby městského bydlení v lokalitě Turnovská / 2009 /
 • Návrh úprav rybníku Kníže v Jičíně / 2009 /
 • Studie úpravy Žižkova nám v Jičíně / 2009 /
 • Stavební úpravy objektu Čestného dvora v Sedličkách / 2008 /
 • Studie odpočinkové zóny Cidlina-Nové Město Jičín / 2008 /
 • Studie zástavby areálu bývalých kasáren v Jičíně / 2008 /
 • Studie zástavby pro obec Lužany / 2007 /
 • Studie zástavby pro obec Nová Toušen / 2007 /
 • Návrh Lidického náměstí v Jičíně / 2007 /
 • Návrh vstupních prostor a galerie Kafkovo náměstí v Praze studie / 2005 /
 • Změny územního plánu obce Střemy / 2005 /
 • Rekonstrukce RD Nová Paka / 2010 /

Soutěže:

 • Návrh zasedací místnosti IV. Lékařské fakulty v Praze / 2009 /
 • Inspirace pro budoucnost prostoru Masarykova nádraží v Praze / 2008 /
 • Studie mostu přes Vltavu v Praze Troji / 2006 /
 • Studie školy pro obec Strupčice / 2006 /
 • Příprava architektonické soutěže Dostavba MěÚ Jičín,  Jičín - Hrádek, Kasárna Jičín, Komenského most v Jaroměři

Inženýrská činnost:

 • Zadavatel a spolupráce investora za Město Jičín na projektech Regenerace sídliště Husova a Nové Město, Azylové bydlení a startovní byty, Rekonstrukce Jezuitské koleje, Rekonstrukce Zámecké zahrady, rekonstrukce koupaliště Kníže
 • Dozor investora a autorský dozor za Město Jičín na projektech rekonstrukce koupaliště Kníže, vestavba tělocvičny I. ZŠ, Regenerace sídliště Husova a Nové Město, rekonstrukce zimního stadionu
 • Autorský dozor na výše uvedených realizovaných projektech