jpgjpg

Náves Popovice u Jičína

Jičín 2011
Účel:revitalizace návsi
Chrakter:Rekonstrukce
Dokumentace:STS
Investor:Město Jičín
Architekt:R. Jiránek

Požadavkem investora bylo vytvořit návrh na revitalizaci návsi v městské části Jičín - Popovice.

Návrh se snaží rehabilitovat bývalou náves a vrátit jí původní funkci a zároveň zapojit původní významné kompoziční prvky prostoru - sochu sv. Josefa a pohledovou dominantu kostela Narození Panny Marie. Projekt počítá se zásadní úpravou celého prostoru, zvlášť se změnou trasování obslužné komunikace. Posunutí komunikace umožní umístit v rámci stavby nový objet občanské vybavenosti, který doplňuje stávající urbanistickou strukturu podél hlavní ulice a bude tvořit novou dominantu v území. Současně tento "špalíček" upraví situaci tak, že socha sv. Josefa se dostává do centrální polohy v rámci veřejného prostranství. "Špalíček" zároveň člení náměstí na dvě plochy. Plochu obslužnou s parkováním, místem pro nádoby komunálního odpadu, a prostorem komunikace. Na druhé straně návsí určenou pro veřejný život obce. Prostor návsi bude celý dlážděn a rytmizován pomocí aleje stromů. Terénní zlom u bývalé školy je řešen vložením objektu terasy, propojené s budovou občanské vybavenosti i bývalé školy.

Vizualizace
Pro zvětšení klikněte na náhled
Hledáte konkrétní projekt
Název
Novostavba
Rekonstrukce
Realizace
MístoRok