jpgjpg

Přístavba haly

Stará Paka 2012
Účel:sídlo firmy
Chrakter:Novostavba
Dokumentace:STS, DSP, DPS
Investor:soukromý investor
Realizace:2012
Architekt:R. Jiránek, M. Chvojková

Investor nás oslovil se záměrem rozšíření kapacity stávající haly pro výrobu plastických hmot o skladové zázemí. Zároveň požadoval v rámci stavby vytvořit administrativní prostory.

Požadavek investora vytvořit nové zázemí firmy, byl základním motivem při přípravě koncepce dostavby. Ačkoliv původní představa investora o pouhém prodloužení stávající bílé haly, obložená panely KINGSPAN a zastřešené mírně sklonitou sedlovou střechou, se jevilo jako možné, přístavba by nevytvořila reprezentativní prostředí pro sídlo firmy. V rámci návrhu došlo nakonec zároveň k akceptování požadavku investora, i k doplnění haly o nárožní hmotu, tvořenou předsunutým provětraným dřevěným pláštěm. Tvar konstrukce dřevěného opláštění je volen záměrně jako odkloněný od svislé osy, z důvodů jejho životnosti. Střešní konstukce nárožní hmoty plynule navazuje svým sklonem na střechu přístavby.

Vizualizace
Pro zvětšení klikněte na náhled
Hledáte konkrétní projekt
Název
Novostavba
Rekonstrukce
Realizace
MístoRok